Eurovix, Biotechnologie dla życia

Od ponad 25 lat, EUROVIX SPA specjalizuje się w badaniach, rozwoju i produkcji biotechnologii stosowanych do poprawy i utrzymania dobrostanu środowiska. Prowadząc rozległe badania w doskonale wyposażonych laboratoriach firmy i we współpracy z renomowanymi instytutami badawczymi oraz uczelniami wyższymi, technolodzy firmy EUROVIX opracowali szeroką gamę BIOAKTYWATORÓW sformułowanych z wyselekcjonowanych enzymów i mikroorganizmów stosowanych w celu poprawy jakości wody i gleby, jak również wspomagających procesy biodegradacji materii organicznej.

Filozofię firmy EUROVIX określa hasło “BIOTECHNOLOGIE DLA ŻYCIA”. Nasze bioaktywatory składają się wyłącznie z naturalnych składników, bez użycia syntetyków i organizmów modyfikowanych genetycznie (są wolne od GMO) i przyczyniają się do przywrócenia naturalnych procesów biologicznych.

Bioaktywatory opracowane przez EUROVIX są odpowiedzią na szereg potrzeb występujących w środowisku. Proponowane biotechnologie zostały przetestowane i przyjęte w wielu gminach, gospodarstwach rolnych i spółdzielniach oraz krajowych i międzynarodowych organizacjach zarządzania środowiskiem.

Za zaangażowanie na rzecz badań i ciągłej poprawy jakości usług, firma EUROVIX otrzymała szereg wyróżnień i nagród:

  • Wpis do Rejestru Wysokokwalifikowanych Laboratoriów, MIUR (Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki we Włoszech) zgodnie z Art. 14, par 9-15 Dekretu Ministerstwa Nr 593 z dn. 08.08.2000 opublikowanego w Dz.U. Nr 1025/2/2008,
  • Numer wpisu do Krajowego Rejestru Badań Ministerstwa Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych we Włoszech 882210H2,
  • Notyfikacja Bona Fide Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych,
  • Certyfikat ISO, Akredytacja UNI EN ISO 9001:2008 (certyfikat n° CERT-03953-99-AQ-MIL-SINCERT),
  • Wpis w 9 kategorii, C klasy Krajowego Rejestru Zarządzania Środowiskiem, Ministerstwo Środowiska we Włoszech.
Linieproduktów
zoo
Produkty opracowane w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych i środowiskowych związanych z gospodarstwami hodowlanymi.
Więcej...
enviro
Enzymatyczno - bakteryjne produkty służące do rozwiązywania problemów występujących w środowisku
Więcej...
agro
Wyjątkowe produkty dla rolnictwa, które pozwolą uzyskać wzrost i lepszą jakość produkcji.
Więcej...
aqua
Szczególne produkty do oczyszczania zarówno małych jak i dużych ekosystemów wodnych.
Więcej...
Zarejestruj się na naszej stronie internetowej!
Udostępniamy katalogi naszych produktów!