Polityka prywatności

Wszystkie dane przesłane do nas za pomocą niniejszego formularza są zbierane, archiwizowane i przetwarzane w celu zapewnienia profesjonalnej obsługi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych z mocą ustawy nr 196/2003. Zawsze, zgodnie z art. 7 i art. 8 wspomnianego Rozporządzenia z mocy ustawy, nasi klienci mają dostęp do tych danych a także mogą wnosić o zmianę, sprostowanie, uzupełnienie lub usunięcie po uprzednim kontakcie z Eurovix SpA – Viale Enrico Mattei, 17 – 24060 – Entratico (BG) WŁOCHY

Linieproduktów
zoo
Produkty opracowane w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych i środowiskowych związanych z gospodarstwami hodowlanymi.
Więcej...
enviro
Enzymatyczno - bakteryjne produkty służące do rozwiązywania problemów występujących w środowisku
Więcej...
agro
Wyjątkowe produkty dla rolnictwa, które pozwolą uzyskać wzrost i lepszą jakość produkcji.
Więcej...
aqua
Szczególne produkty do oczyszczania zarówno małych jak i dużych ekosystemów wodnych.
Więcej...
Zarejestruj się na naszej stronie internetowej!
Udostępniamy katalogi naszych produktów!