Trajnostna produktivnost

 

Z uporabo proizvodov Eurovix v ekstenzivnih kmetijskih dejavnostih, lahko zmanjšamo nakopičene plasti organskih snovi.

Zelo velika vodna telesa je težko čistiti, zato se počasi nabirajo organske snovi. Te organske snovi in hranila, ki povzročajo evtrofikacijo, obenem zmanjšujejo produktivnost. Biološka tehnologija je edina uporabna metoda, ki zagotavlja nizke stroške in omogoča povečanje produktivnosti brez ogrožanja ekosistema.

  • Okoljska trajnost
    Zmanjšuje nabiranje organskih snovi
  • Povečana produktivnost
    Zviša izkoristek krme in zniža smrtnost

Želite dodatne informacije?

Registrirajte se na naši spletni strani!
Odprite celotni katalog z vsemi našimi proizvodi!