Inteligentni proizvodi in rešitve za okolje.

BIOFIX je patentiran proizvod naravnega izvora podjetja EUROVIX, ki ob uporabi na cestah in parkiriščih preprečuje resuspenzijo drobnih delcev in onesnaževal.

Proizvod je kombinacija naravnih organskih snovi z visoko molekulsko maso in sterično strukturo, kar učinkovito preprečuje resuspenzijo prašnih onesnaževal v zrak. To obenem zmanjšuje vpliv onesnaževal v okolju.

Proizvod vsebuje tudi številne encime, ki pomagajo pri razpadu aromatskih spojin v delcih.

  • Okoljska blaginja
    Preprečuje resuspenzijo drobnih in prašnih delcev oz. onesnaževal v okolje.
  • Varnost
    Izboljša kakovost zraku, brez nevarnosti za ljudi in okolje. Dovoljeno ga je uporabljati na urbanih in industrijskih območjih

Želite dodatne informacije?

Registrirajte se na naši spletni strani!
Odprite celotni katalog z vsemi našimi proizvodi!