Eurovix S.p.A.

Viale Enrico Mattei, 17 – 24060 Entratico (BG) – Italija

Tel.: +39 030 7750570 – Faks: +39 030 725361

Ponudba proizvodov
zoo
Proizvodi namenjeni reševanju okoljskih in zdravstvenih težav, povezanih z živinorejo
Vnos
aqua
Specifični proizvodi za uporabo v majhnih in velikih vodnih ekosistemih.
Vnos
agro
Specifični proizvodi za kmetijske površine, ki omogočajo višjo kakovost in večje količine pridelkov.
Vnos
enviro
Encimski - bakterijski proizvodi za reševanje okoljskih problemov
Vnos
Registrirajte se na naši spletni strani!
Odprite celotni katalog z vsemi našimi proizvodi!