Eurovix е партньор на Академия „Symposium“

От 17 до 19 февруари 2021 г.

Eurovix е активен партньор и в курса ITS с наименование МЕНИДЖЪР НА ПРОЦЕСИТЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО-ЖИВОТНОВЪДСТВОТО.

От 17 до 19 февруари 2021 г. техниците на Eurovix проведоха курс в Академия „Sympiosium“ в Роденго Саяно (област Бреша), по време на който обясниха на обучаващите се микробиологичните процеси, които са в основата на земеделските-животновъдните екосистеми.

Do you want to learn more? Contact our experts

What are bioenahncers?