AQUA

Posebni proizvodi za sektor voda koji mogu poboljšati ekološke karakteristike vodenih resursa.

EUROVIX

Bioaktivatori za vode

Održiva rješenja za akvakulturu i vodene ekosustave.

Eurovix bioaktivatori koriste se za obnavljanje, optimizaciju i ubrzanje procesa samočišćenja vodenih ekosustava (ciklusi dušika i fosfora), stabilizaciju i mineralizaciju organske tvari u sedimentu.

Često se za nju kaže da je najbolja dostupna tehnologija (eng. BAT – best available technology) jer je jedina koja se može primijeniti u složenim (tekuće vode) ili vrlo raširenim okruženjima (mora, jezera i velike lagune) uz niske troškove i bez utjecaja na lokaciju i obližnja područja.

Za primjenu ne zahtijeva posebne strukture, troši malo energije i ne ometa uobičajene aktivnosti na lokaciji (ribolov, plovidba, sportske aktivnosti itd.); u ribogojilištima uporaba bioaktivatora u spremniku poboljšava proizvodnost životinja i nakon ispuštanja smanjuje utjecaj na okoliš.

UVOĐENJE EUROVIX PROIZVODA OMOGUĆUJE

Povećanje proizvodnje

Dobrobit
za životinje

Smanjenje
troškova proizvodnje

Bolju učinkovitost sustava upravljanja vodom

Ekološku održivost

Akvakultura
Područja primjene

_

EKSTENZIVNA AKVAKULTURA

U ekstenzivnim uzgojima bazeni su veliki, a djelovanje čovjeka ograničeno je na hidraulični pogon. Tijekom godina, organske i hranjive tvari se nakupljaju u sedimentu, potičući fenomen eutrofikacije koji uzrokuje anoksiju i smanjuje proizvodne kapacitete.

U odnosu na velike hidrografske bazene, biotehnologija je jedina primjenjiva uz niske troškove i omogućuje povećanje proizvodnje bez ugrožavanja ekosustava.

_

INTENZIVNA AKVAKULTURA

U malim prostorima nalaze se velike količine životinja, na vodi se provodi postupak oksigenacije te se ona često mijenja, a riba se obično hrani industrijskom hranom. Stres za životinje vrlo je velik, kao i učestalost bolesti.

Upotreba Eurovix bioaktivatora poboljšava stanje vode, smanjuje čimbenike stresa, doprinosi dobrobiti životinja i povećava njihovu proizvodnost. Time se smanjuje potreba za upotrebom kisika i energije za izmjenu vode: ekonomske uštede očite su od prvih mjeseci primjene.

_

ZATVORENI SUSTAVI S TEHNOLOGIJOM RECIRKULACIJSKIH AKVATIČNIH SUSTAVA (RAS)

U RAS sustavima, obično u zatvorenim prostorima, voda se kontinuirano reciklira i filtrira pomoću visokoučinkovitih bioloških filtera, čime se smanjuje potrošnja vode.

RAS sustav je vrlo složen za upravljanje i zahtijeva visok stupanj profesionalnosti radnika koji rade na održavanju fizikalno-kemijskih i mikrobioloških karakteristika recirkulirajuće vode stabilnima.

Sustavna uporaba Eurovix bioaktivatora doprinosi procesima upravljanja kroz smanjenje nakupljanja organske tvari, ubrzavanjem kinetike dušikovih spojeva u biofilterima i snižavanjem razine stresa za životinja. To se ogleda u značajnim prednostima za gospodarstvo zbog veće učinkovitosti strojeva, uštede energije i bolje kvalitete recirkulirajuće vode.

_

PLUTAJUĆI KAVEZI/strong>

Plutajući kavezi smatraju se budućnošću morske akvakulture, zajedno sa zatvorenim sustavima.

Ako se nalaze daleko od obale na dubokom morskom dnu, koriste vodu dobre kvalitete, ali su podložni vremenskim prilikama i teško je njima upravljati. Kad su postavljeni ispod obale, kavezi su zaštićeniji, očuvaniji i njima se može bolje upravljati; međutim, često okolišni uvjeti za njih nisu povoljni (plitka voda, slaba cirkulacija vode), a pojave samo-zagađenja smanjuju proizvodne kapacitete.

Upotrebom Eurovix bioaktivatora u kavezima smještenima u nepovoljnim uvjetima (sa slabom unutarnjom cirkulacijom) povećava se proizvodnost životinja uz smanjenje koncentracije amonijaka i stresa za ribe. Bioaktivatori posijani na morskom dnu ispod kaveza smanjuju organsku tvar koja se taloži tijekom vremena i potiče degeneraciju taloga (anoksija morskog dna, razvoj otrovnih plinova).

_

JEZERA ZA SPORTSKI RIBOLOV

Jezera za sportski ribolov nesigurni su ekosustavi jer se destabiliziraju stalnim unosom mamaca i ribe koji nisu uvijek dobre kvalitete. Ribolov i kontinuirani ulov pa ispuštanje izazivaju stres za ribu.

Dobro upravljanje kvalitetom vode osigurava optimalni ribolovni kapacitet jezera. Nakupljanje organske tvari na dnu zbog sustavne uporabe mamaca ili zbog prirodnih uzroka (lišće), uzrokuje kronične ili akutne degenerativne pojave, poput nedostatka kisika u vodenom stupcu, rast algi i makrofita, razvoj otrovnih plinova.

Riba, koja je već pod stresom zbog ribolova, češće se razbolijeva i ugine. Korištenje kemikalija kratkoročno ublažava problem, ali ne rješava njegov uzrok i često potiče nuspojave koje nisu ništa manje štetne.

S druge strane, upotreba Eurovix bioaktivatora poboljšava kvalitetu vode i taloga, pozitivno utječe na dobrobit životinja, povećava dostupnost kisika i povećava ribolovne kapacitete.

Vodeni ekosustavi
Područja primjene

_

RIJEKE I KANALI

Biotehnologija se također može primijeniti u vodenim tokovima s velikom brzinom protoka, koristeći posebne tehnike za primjenu bioaktivatora.

Doći će do značajnog poboljšanja ekosustava čak i u kratkom vremenu, osobito u razdobljima slabijeg protoka vode kada dolazi do stagnacije vode i stvaranja neugodnih mirisa. Rezultati su osobito vidljivi u kanalima s neredovitim protokom vode, u urbanim sredinama i u turističkim područjima.

_

PRIRODNA I UMJETNA JEZERA

Kronični, akutni, opće prisutni ili na ograničenom području, eutrofikacija i degeneracija taloga problemi su svih hidrografskih bazena, bili oni veliki ili mali, umjetni ili prirodni, duboki ili plitki, održavani ili stagnirajući.

Biotehnologija je tu jedina primjenjiva tehnologija, jer ne zahtijeva strukture s velikim utjecajem na okoliš i ekonomski je konkurentna s bilo kojom drugom tehnologijom (kemijskom, uklanjanjem taloga, prisilnom oksigenacijom itd.). Bioaktivatori se mogu primijeniti uvijek s visokom učinkovitošću čak i na malim, neograničenim površinama, u velikom bazenu ili u kratkim razdobljima (za vrijeme trajanja akutnog onečišćenja).

_

LUKE

U lukama se nakupljaju velike količine zagađenog taloga koji se, ako se ne moraju ukloniti zbog plovidbe, mogu tretirati in situ biotehnologijom kako bi se stabilizirala organska tvar i razgradili biorazgradivi elementi.

U lučkim područjima također nalazimo zagađenu vodu koja proizlazi iz nepropisno pročišćene kanalizacije, male količine ugljikovodika koje proizvode čamci ili benzinske postaje, mrtve alge koje se nakupljaju u uglovima ili koje izlaze na površinu, a to su sve slučajevi u kojima se biotehnologija može primijeniti.

Čak se i utjecaj jaružanja na okoliš može ublažiti uporabom Eurovix bioaktivatora koji se primjenjuju tijekom rada. Zapravo, uporaba bioaktivatora u lukama ne ometa normalne aktivnosti koje se tamo odvijaju.

_

KUPALIŠTA

Na osam tisuća kilometara obale u Italiji, područja koja podliježu kontroli kupanja protežu se na više od pet tisuća: od toga preko dvjesto kilometara nije prikladno za kupanje.

Uzroci koji ugrožavaju parametre kupanja uglavnom su posljedica ispuštanja neobrađenih ili nedovoljno pročišćenih otpadnih voda u more kroz kanale i rijeke.

Primjena Eurovix bioaktivatora neposredno nizvodno od izvora zagađenja (neučinkovitih pročišćivača, mimovoda, nezakonitog ispuštanja) vraća mikrobiološke parametre na vrijednosti potrebne za odobrenje kupanja bez stvaranja ekoloških problema za ekosustav, faunu i zdravlje stanovništva koje posjećuje to područje.

_

VODE ZA NAVODNJAVANJE

Problemi vezani za upravljanje vodom za navodnjavanje su dva: kemijske i mikrobiološke karakteristike bitne za uporabu u jestivim kulturama; pojave eutrofikacije koje smanjuju učinkovitost sustava navodnjavanja počevši od kanala, prolazeći kroz filtere (kada se koriste) kako bi došli do prskalica.

Što je mreža za navodnjavanje veća (Consorzi di Bonifica) ili tehnološki naprednija (fertirigacija, kap na kap, preciznost itd.), to više pojava eutrofikacije (rast algi i makrofita) ugrožava učinkovitost sustava, povećava troškove upravljanja i smanjuje nominalne protoke vode.

Uporaba kemikalija vrlo često nije kompatibilna s navodnjavanim usjevima. Tehnologije potisne filtracije skupe su i njima je teško upravljati, dok je biotehnologija najjednostavnije, najmanje invazivno i najjeftinije rješenje za primjenu.

_

PRELJEVI I MIMOVODI

Preljevi i mimovodi su strukture koje spašavaju pročišćivače i kanalizacijske sustave od viška vode u razdobljima jakih atmosferskih oborina, ispuštajući nepročišćene otpadne vode izravno u prijemno vodno tijelo.

Vrlo često, ako hidrodinamički uvjeti ne pogoduju njihovom razrjeđivanju i raspršivanju, otpadne vode se talože u području ispuštanja, što dovodi u pitanje kvalitetu vode (na primjer parametri kupanja).

Odgovarajućim tehnologijama koje se temelje na bioaktivatorima, otpadne vode mogu se tretirati kako bi se smanjio utjecaj koji imaju na nizvodni ekosustav.

Želite znati više? Kontaktirajte naše stručnjake

Što su bioaktivatori?