Poprawa jakości wody

Zastosowanie produktów Eurovix w systemach recyrkulacji zapobiega rozbudowie biomasy i poprawia efektywność systemu.

Zastosowanie bioaktywatorów umożliwia szybką reakcję na nagłe zmiany biomasy, poprawia sprawność filtracji biologicznej i przyspiesza ponowną kolonizację z biofiltrów po ewentualnej dezynfekcji.

Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu powyższymi czynnikami można zauważyć korzyści ekonomiczne wynikające z wysokiej wydajności filtra, oszczędności energii i poprawę jakości wody w obiegu zamkniętym.

  • Wydajność
    Poprawa efektywności biofiltra
  • Oszczędność energii
    Ograniczenie zużycia energii elektrycznej
  • Jakość wody
    Redukcja zanieczyszczeń wody

Vuoi avere maggiori informazioni?

Badania & Rozwój

Dzięki swej działalności badawczej i produkcyjnej firma Eurovix jest międzynarodowym liderem w zakresie opracowywania i stosowania biotechnologii.

Registrati ora al nostro Sito Web!
Accedi al catalogo completo con tutti i nostri prodotti!