Badania & Rozwój

Firma Eurovix jest mocno zaangażowana w badania i rozwój a także zapewnianie naturalnych rozwiązań dla poprawy i utrzymania dobrostanu środowiska (Krajowy Rejestr Laboratoriów Badawczych we Włoszech, Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki we Włoszech).

Ciągłe prace nad formułowaniem, testowaniem i rozwojem innowacyjnych produktów i technologii, pozwalają firmie na pozostawanie międzynarodowym liderem w zakresie stosowania biotechnologii. Firma wykorzystuje najnowsze osiągnięcia nauki przy opracowywaniu receptur w swoich laboratoriach. Wysoką jakość technologii stosowanych i opracowywanych przez specjalistów Eurovix potwierdzają prestiżowe uniwersytety i instytucje badawcze.

Sektory, w których koncentrują się prace badawczo-rozwojowe Eurovix: 

 • Rekultywacja gleb zanieczyszczonych węglowodorami, WWA, związkami chloroorganicznymi, PCB i innymi trwałymi pozostałościami poprzez bioremediację,
 • Dekontaminacja odpadów zanieczyszczonych wielopierścieniowymi węglowodorami,
 • Biologiczne oczyszczanie ścieków organicznych,
 • Biologiczne oczyszczanie ścieków zawierających lignocelulozy i polifenole,
 • Zmniejszenie negatywnego wpływu zanieczyszczonych substancji organicznych na środowisko,
 • Redukcja pyłów zawieszonych (PM10) na obszarach miejskich,
 • Rekultywacja wód powierzchniowych (wody płynące i stojące oraz akwakultury),
 • Rekultywacja zdegradowanych środowisk wodnych,
 • Zmniejszenie negatywnego wpływu środowiska zootechnicznego,
 • Jakość środowiska i dobrostan zwierząt jako techniki służące do poprawy wydajności produkcyjnej zwierząt poprzez ograniczenie stosowania produktów leczniczych,
 • Bioaktywacja gruntów rolnych w celu poprawy wydajności produkcji rolnej w kontekście ekonomicznym i ochrony środowiska,
 • Utrzymanie terenów zielonych w dobrej kondycji.

 

Lista ostatnich publikacji:

 

 • POST-FIRE REHABILITATION OF FOREST SOILS THROUGH INTEGRATED BIOREMEDIATION STRATEGIES: A CASE STUDY (2015)
  Vallini G., Andreolli M., Brignoli P., Lampis S. – Congresso Nazionale SISEF (Firenze, 15-18 Settembre 2015)
 • BIOACTIVATORS AS A POTENTIAL STRATEGY FOR DREDGED MARINE SEDIMENT RECOVERY (2015)
  Doni S., Macci C., Martinelli C., Iannelli R., Brignoli P., Lampis S., Vallini G. and Masciandaro G. – CEST2015, 14th International Conference on Environmental Science and Technology, 3-5 September 2015, Rhodes, Greece
 • MICROBIAL CENOSES AND COMPARISON OF DIFFERENT BIOREMEDIATION PROTOCOLS IN A WILDFIRE‐IMPACTED FOREST SOIL (2015)
  M. Andreolli, S. Lampis, P. Brignoli and G. Vallini – 6th European Bioremediation Conference, Chania, Crete, Greece, June 29 – July 2, 2015
 • BIOREMEDIATION APPROACH TO DIESEL CONTAMINATION AT AN UNDERGROUND STORAGE TANK SITE: ANALYSIS OF THE MICROBIAL CENOSIS RESPONSE TO A COMPLEX POLLUTION (2015)
  M. Andreolli, N. Albertarelli, S. Lampis, P. Brignoli and G. Vallini – 6th European Bioremediation Conference, Chania, Crete, Greece, June 29 – July 2, 2015
 • BIOAUGMENTATION AND BIOSTIMULATION AS STRATEGIES FOR THE BIOREMEDIATION OF A BURNED WOODLAND SOIL CONTAMINATED BY TOXIC HYDROCARBONS: A COMPARATIVE STUDY (2015)
  M. Andreolli, S. Lampis, P. Brignoli and G. Vallini – Journal of Environmental Management -Elsevier 153 (2015) 121-131
 • TRATTAMENTO BIOLOGICO DI TERRENI CONTAMINATI DA PCB (2015)
  Pierlorenzo Brignoli, Ampelio Cagalli, Massimo Di Martino – Sicon 2015 Siti contaminati: esperienze negli interventi di risanamento – Taormina 5-7/2 2015
 • BIOVENTING e BIOSPARGING IN CONTAMINATED AREA BY TPH AND PAHs
  Pierlorenzo Brignoli, Massimo Di Martino, Gabriele Gagliardi – Atti Workshop Sicon 2014 Siti contaminati: esperienze negli interventi di risanamento – Brescia 6-8/2 2014
 • EFFECTS OF WILDFIRE ON THE LEVEL OF HIGH MOLECULAR WEIGHT (HMW) HYDROCARBON COMPOUNDS IN FOREST SOIL: ANALYSIS OF HMW HYDROCARBONS-DEGRADING MICROBIAL COMMUNITIES AND COMPARISON OF DIFFERENT IN-SITU BIOREMEDIATION PROTOCOLS
  Andreolli Marco, Lampis Silvia, Brignoli Pierlorenzo and Vallini Giovanni – BioMicroWord 2013 – V International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology – Madrid, Spain. 2-4 October 2013
 • ENZIMAS Y AMINOACIDOS EN SUELO, SEMILLA Y FOLLAJE EN LA PRODUCCION DE MAìZ EN VALLES ALTOS DE MEXICO
  Zamudio-Gonzales B., Espinosa-Calderon A., Tadeo-Robled M., Felix-Reyes A., Salgado-Versini M., Arteaga-Escamilla I., Martinez-Yanez B. y Garduno-Desales P.M. – – XV Congreso Internacional en Ciencias Agrìcolas, 25-27 de Octubre de 2012
 • BIORISANAMENTO DEL TRATTO TERMINALE DI TORRENTI INTERESSATI DA INQUINAMENTO DI ORIGINE ANTROPICA
  Ansferri Sante, Brignoli Pierlorenzo, Di Martino Massimo – – Atti Workshop Sicon 2012 Siti contaminati: esperienze ed interventi di risanamento – Taormina 09-11/2-2012
 • INTERVENTO DI LANFARMING ASSISTITO PRESSO UN’AREA EX INDUSTRIALE, SITA IN LA SPEZIA, CONTAMINATA DA IDROCARBURI E IPA
  Di Martino Massimo, Brignoli Pierlorenzo, Tamberi M. – Atti Workshop Sitcon 2011 Siti contaminati: esperienze ed interventi di risanamento – Brescia 10-12/2/2011
 • IMPROVEMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY IN INTENSIVE PIG FARMING THROUGH AN INTEGRATED BIOACTIVATION PROGRAM FOR THE CONTROL AND PREVENTION OF SWINE MYCOPLASMAL PNEUMONIA
  Sala Vittorio, Gusmara Claudia, Ostanello Fabio, Brignoli Pierlorenzo – Journal of Central European Agriculture 2011, 12 (1), p. 35-43 Corresp. author: P. Brignoli
 • BONIFICA DI UN SUOLO INQUINATO DA IDROCARBURI PESANTI E PAHs (IPA)
  Di Martino Massimo, Brignoli Pierlorenzo, Fabbri Ilaria – L’Ambiente n. 4/10 p. 11-13
 • IMPROVEMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY AND ANIMAL WELFARE IN POULTRY FARMS BY APPLICATION OF BIOLOGICAL PROMOTERS
  Cabrini Luca, Pierlorenzo Brignoli – VIII European Symposium on Poultry Welfare – Cervia, Italy, 18-22 May 2009
 • BIOATTIVAZIONE E QUALITÀ AMBIENTALE NELL’ALLEVAMENTO DEL SUINO CONSUNTIVO DI TRE ANNI D’ATTIVITÀ
  Sala Vittorio, Gusmara Claudia, Brignoli Pierlorenzo, Cabrini Luca, Musella C – Congresso: XXXVI Meeting Annuale SIPAS Desenzano (BS) 25-26 marzo 2010 335–342
 • MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI DI COMPOSTAGGIO MEDIANTE UTILIZZO DI BIOATTIVATORI ENZIMATICO-BATTERICI
  Brignoli Pierlorenzo – Atti Seminario “Il compostaggio in Sicilia” Menfi (AG) 30 aprile 2010
 • BONIFICA DI UN SUOLO INQUINATO DA IDROCARBURI PESANTI E PAHs (IPA) MEDIANTE INOCULO DI BIOATTIVATORI: STUDIO INTEGRATO IN CAMPO
  Maggioni P., Brignoli P. – RS Rifiuti Solidi – 4, 2008 277-280
 • IMPROVEMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY AND ANIMAL WELFARE IN POULTRY FARMS BY APPLICATION OF BIOLOGICAL PROMOTERS
  Cabrini Luca., Brignoli Pierlorenzo – VIII European Symposium on Poultry Welfare – Cervia, Italy, 18-22 May 2009
 • REMEDIATION OF SOIL POLLUTED BY HEAVY HYDROCARBONS AND PAHs BY APPLICATION OF BIOLOGICAL PROMOTERS: INTEGRATED STUDY ON REAL SCALE
  Paolo Maggioni, Pierlorenzo Brignoli – Atti 4° European Bioremediation Conference, Chania 3-6 settembre 2008
 • ELIMINATION OF XENOBIOTIC POLLUTANTS WITH THE APPLICATION OF BIOREMEDIATION TECHNOLOGIES APPLIED IN SOIL INTENDED FOR PUBLIC GREEN AREAS
  Pierlorenzo Brignoli, Paolo Maggioni – Atti 1°European Turfgrass Society Conference, Pisa 19-20 maggio 2008 55-56
 • BIOLOGICAL TREATMENT FOR THE RECLAMATION AND QUALITATIVE IMPROVEMENT OF WATER IN AN ORNAMENTAL LAKE INSIDE THE GREEN AREA OF THE EUR PARK IN ROME
  Pierlorenzo Brignoli, Sante Ansferri, Clelia Logorelli – Atti 1°European Turfgrass Society Conference, Pisa 19-20 maggio 2008 57-58
 • IMPROVEMENT OF QUALITY PARAMETERS IN WATER USED FOR IRRIGATION PURPOSE IN GREEN AREAS, GOLF COURSES AND PARKS THANKS TO THE APPLICATION OF BIOLOGICAL PROMOTERS
  Pierlorenzo Brignoli, Sante Ansferri -Atti 1°European Turfgrass Society Conference, Pisa 19-20 maggio 2008 53-54
 • IMPIEGO DELLA BIOATTIVAZIONE PROGRAMMATA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ AMBIENTALE NELL’ALLEVAMENTO INTENSIVO DEL SUINO
  Vittorio Sala, Claudia Gusmar., Livia Moscati, Pierlorenzo Brignoli, Luca Cabrini – Congresso: XXXIV Meeting Annuale SIPAS Salsomaggiore Terme (PR) 13-14 marzo 2008 335–342
 • IMPIEGO DI UN PROGRAMMA INTEGRATO DI BIOATTIVAZIONE PER IL CONTROLLO DELLA POLMONITE MICOPLASMICA DEL SUINO
  Sala V., Gusmara C.,, Ostanello F., Brignoli P., Moscati L. – Large Animal Review – 13, 2007 69-74
 • IMPIEGO DI UN PROGRAMMA INTEGRATO DI BIOATTIVAZIONE PER IL CONTROLLO DELLA POLMONITE MICOPLASMICA ATTRAVERSO IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ AMBIENTALE
  Vittorio Sala, Claudia Gusmara, Pierlorenzo Brignoli, Luca Cabrini – Atti Convegno SIPAS 2007
 • IMPIEGO DI BIOATTIVATORI NEI PROCESSI BIOLOGICI DI COMPOSTAGGIO E DI STABILIZZAZIONE DEI MATERIALI ORGANICI AL FINE DI MIGLIORARNE IL RENDIMENTO E RIDURRE L’IMPATTO AMBIENTALE
  Paolo Maggioni, Pierlorenzo Brignoli – RS N. 5/2006
 • APPLICAZIONE SPERIMENTALE DI BIOATTIVATORI NEL BACINO DELLE EVERGLADES IN FLORIDA (USA) PER MIGLIORARE I PROCESSI FITODEPURATIVI DELLE ACQUE
  Pierlorenzo Brignoli, Sante Ansferri – Ingegneria Ambientale” n. 5 2006
 • ORGANIZZAZIONE E VERIFICA DI UN PROGRAMMA INTEGRATO DI TUTELA AMBIENTALE NELLA PREVENZIONE DELLE SINDROMI POLIFATTORIALI DEL SUINO NOTA PRELIMINARE
  Vittorio Sala , Pierlorenzo Brignoli – Atti Convegno SIPAS 2006
 • BIOATTIVAZIONE E QUALITA’ AMBIENTALE NELL’ALLEVAMENTO DEL SUINO
  Vittorio Sala, Pierlorenzo Brignoli – SUMMA N. 5 Giugno 2006
 • USE OF BIOLOGICAL PROMOTERS IN SHRIMP FARMS TO IMPROVE ZOOTECHNIC. PERFORMANCES
  Sante Ansferri, Pierlorenzo Brignoli – Atti Convegno internazionale World Aquaculture 2006 – Firenze 9-13/05/2006
 • THE USE OF COADJUTANTS IN TANK MIX WITH FUNGICIDES IN ORDER TO IMPROVE THEIR EFFECTIVENESS EVEN AT LOW DOSAGES
  Giovanni Campagna, Pierlorenzo Brignoli – Journal of Central European Agriculture Vol. 6/2005
 • MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE DELL’ACQUA DI UN AMBIENTE MARINO CONFINATO MEDIANTE IMPIEGO DI BIOATTIVATORI
  Sante Ansferri, Pierlorenzo Brignoli – Rivista “Inquinamento” 10/2005
 • LAKE PROTECTION AND CONSERVATION USING ENZYMATIC BACTERIAL PREPARATION
  Branislav Jerinkic – II Intenational Conference “Fischery” – Belgrade 10-12/02/2005
 • RIDUZIONE DEL PARTICOLATO SOTTILE IN AREE URBANE TRAMITE PROCESSI DI BIOFISSAGGIO
  Paolo Maggioni, Sara Costenaro, Pierlorenzo Brignoli – IA -Ingegneria Ambientale n. 5/2005
 • BIOATTIVATORI “AMICI” DI AMBIENTE E WELFARE
  Pierlorenzo Brignoli – Rivista Italiana di Suinicoltura n. 3/2005 – Edagricole
 • ESPERIENZE PRATICHE SULL’APPLICAZIONE DI BIOATTIVATORI PER LA DEGRADAZIONE DI SOSTANZE BIOACCUMULABILI NELL’AMBIENTE
  Pierlorenzo Brignoli, Paolo Maggioni – Atti Convegno ARPAT – Follonica 9/2004
 • ESPERIENZE PRATICHE SULL’APPLICAZIONE DI BIOATTIVATORI PER LA DEGRADAZIONE DI SOSTANZE BIOACCUMULABILI IN TERRENI, RIFIUTI E PARTICOLATI SOSPESI
  Paolo Maggioni, Pierlorenzo Brignoli – Atti Simposio Internazionale di Ingegneria Sanitaria Ambientale – Taormina 23-26/06/2004
 • THE APPLICATION OF ENZYMATIC BACTERIAL PROMOTERS IN THE REMEDIATION OF WASTEWATER USED FOR IRRIGATION PURPOSE
  Sante Ansferri, Luisa Bonassi – Atti International Workshop: “Mediterranean Reuse of Waste Water” – Viterbo 5/12/2003
 • ESPERIENZE PRATICHE SULL’APPLICAZIONE DI BIOATTIVATORI PER LA RIDUZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE DEGLI ALLEVAMENTI SUINICOLI E PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI BENESSERE DEGLI ANIMALI
  Pierlorenzo Brignoli – Atti Convegno Nazionale ANAS 2004
 • ESPERIENZE SULL’APPLICAZIONE DI BIOATTIVATORI ENZIMATICO-BATTERICI NEL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE UTILIZZATE PER L’IRRIGAZIONE
  Pierlorenzo Brignoli, Sante Ansferri – Atti Simposio Internazionale di Ingegneria Sanitaria Ambientale – Taormina 23-26/06/2004

 

 

 

 

Linieproduktów
zoo
Produkty opracowane w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych i środowiskowych związanych z gospodarstwami hodowlanymi.
Więcej...
enviro
Enzymatyczno - bakteryjne produkty służące do rozwiązywania problemów występujących w środowisku
Więcej...
agro
Wyjątkowe produkty dla rolnictwa, które pozwolą uzyskać wzrost i lepszą jakość produkcji.
Więcej...
aqua
Szczególne produkty do oczyszczania zarówno małych jak i dużych ekosystemów wodnych.
Więcej...
Zarejestruj się na naszej stronie internetowej!
Udostępniamy katalogi naszych produktów!