Eurovix, Biotehnologija za življenje

Podjetje EUROVIX SPA je že več kot 25 let specializirano za raziskave, razvoj in proizvodnjo aplikativne biotehnologije za upravljanje z okoljskimi tveganji. Z obsežnimi raziskavami, opravljenimi v svojih odlično opremljenih laboratorijih in prek sodelovanja z uglednimi eksperimentalnimi ustanovami in univerzami, je podjetje EUROVIX proizvedlo širok spekter BIOLOŠKIH SPODBUJEVALCEV, ki vsebujejo izbrane encime in mikroorganizme za uporabo na organskih snoveh, prsti ter pri upravljanju z vodnimi viri.

Osnovna filozofija podjetja je BIOTEHNOLOGIJA ZA ŽIVLJENJE. Biološki spodbujevalci so sintetizirani izključno iz naravnih sestavin, brez uporabe sintetičnih kemičnih snovi ali genetsko spremenjenih organizmov (GMO). Ti proizvodi prispevajo k obnovi naravnih bioloških procesov.

Biološki spodbujevalci podjetja EUROVIX so zasnovani z namenom zadovoljevanja širokih potreb in so uporabni v najrazličnejših okoljskih situacijah, poleg tega pa so jih preizkusili v mnogih lokalnih oz. krajevnih skupnostih, na večjih in manjših kmetijah ter zadrugah, kot tudi v državnih in mednarodnih organizacijah, ki se ukvarjajo z varovanjem in ohranjanjem okolja.

Zaradi obsežnih raziskav in zavezanosti h kakovosti je podjetje Eurovix doseglo:

  • Vpis na Seznam visokokvalificiranih raziskovalnih laboratorijev, MIUR (Ministrstvo za visoko šolstvo in raziskovanje Republike Italije), v skladu s členom 14, odstavki 9-15 Ministrske odredbe 593, z dne 8. avgusta 2000, objavljeno v Uradnem listu št. 102 5/2/2008
  • Vpis na Državni raziskovalni seznam Ministrstva za visoko šolstvo ter znanstveno in tehnološko raziskovanje Republike Italije 802210H2
  • Bona Fide Notices Agencije za varovanje okolja ZDA
  • Certifikat kakovostne proizvodnje in upravljanja, standardi UNI EN ISO 9001:2008 (certifikat št. CERT-03953-99-AQ-MIL-SINCERT)
  • Vpis v Kategorijo 9, Razred C Državnega seznama okoljskega upravljanja Ministrstva za okolje Republike Italije
Ponudba proizvodov
zoo
Proizvodi namenjeni reševanju okoljskih in zdravstvenih težav, povezanih z živinorejo
Vnos
aqua
Specifični proizvodi za uporabo v majhnih in velikih vodnih ekosistemih.
Vnos
agro
Specifični proizvodi za kmetijske površine, ki omogočajo višjo kakovost in večje količine pridelkov.
Vnos
enviro
Encimski - bakterijski proizvodi za reševanje okoljskih problemov
Vnos
Registrirajte se na naši spletni strani!
Odprite celotni katalog z vsemi našimi proizvodi!