Първата онлайн бизнес среща

27 февруари 2021 г.

На 27 февруари тази година, предвид пандемията от COVID, за първи път националната среща се проведе дистанционно, на която ръководството запозна цялото предприятие с консолидираните резултати за 2020 г. и дейностите, които са предприети, за да се отговори проактивно на пандемията.

Мениджърите по продажби на място на бизнес звената Земеделие-животновъдство и Околна среда-води направиха преглед на постигнатите цели и представиха перспективите за 2021 г.

Накрая, председателят П. Равели благодари на цялата организация за предоставения изключителен принос въпреки трудностите и ограниченията, с надеждата следващата година да се срещнем отново и както обикновено, в Ричоне.

Do you want to learn more? Contact our experts

What are bioenahncers?