Middle meeting online

25 юни 2021 г.

Миналият 25 юни проведохме дистанционна национална среща, събиране по средата на година, на която ръководството запозна цялото дружество с новостите и текущите проекти.

Въпреки че се проведе дистанционно, срещата се оказа ключова, за да се направи преглед на постигнатите през 2021 г. цели и задачи и за начало на планирането на дейностите, които трябва да се предприемат в близко бъдеще.

Do you want to learn more? Contact our experts

What are bioenahncers?