Участие в обучението, изисквано от Университета в Неапол

25 ноември 2020 г.

Качеството на Eurovix получи важно признание от Университета в Неапол: на 25 ноември 2020 г. се проведе специализиран семинар, озаглавен „Биотехнологии за възстановяване на околната среда“ за студенти от магистърска степен.

Do you want to learn more? Contact our experts

What are bioenahncers?