Ecomondo 2020

От 3 до 06 ноември 2020 г.

През ноември 2020 г. Eurovix участва в международния панаир Ecomondo – The Green Technology Expo, традиционна среща за предприятията от сектора с екологична насоченост. Въпреки че за това си издание панаирът се проведе онлайн, ние, от Eurovix все пак искахме да присъстваме на най-важното национално събитие и едно от най-значимите в сектора по света.

Do you want to learn more? Contact our experts

What are bioenahncers?