Aquafarm 2020

19 и 20 февруари 2020 г.

И през 2020 г. участвахме в Aquafarm – ежегодно събитие за сектора на аквакултурите, което се провежда по време на панаира в Порденоне.

През последните години Aquafarm се превърна в отправна точка на национално ниво за сектора.

Както винаги, ние от Eurovix, участвахме, за да запознаем всички с технологиите си и екологичния си подход към околната среда.

Do you want to learn more? Contact our experts

What are bioenahncers?