КОИ СМЕ НИЕ

Биотехнологии за живота

От над 30 години Eurovix намира решения чрез екологосъобразен, иновативен подход, като се стреми към продукти и системи с висока добавена стойност.

Нашите продуктови линии

agro
zoo
enviro
aqua-bg
{"visible_panels":"4","width":"1200","height":"550","orientation":"horizontal","panel_distance":"20","max_openedaccordion_size":"80%","open_panel_on":"hover","shadow":"false","autoplay":"false","mouse_wheel":"false"}

R&D

Изследователска и развойна дейност

Непрекъснатият стремеж към качество превръща Eurovix в пример за подражание в областта на приложните биотехнологии за околната среда на международно ниво.

Регистрирайте се сега, за да получите достъп до запазената зона.

Разгледайте пълния каталог с всички наши продукти.