AGRO

Специфични продукти за земеделския сектор, които са в състояние да благоприятстват оптимална производителност по отношение на качеството и количеството.

EUROVIX

Биоактиватори за селското стопанство

Максимална ефективност и устойчивост на ресурсите.

Биоактиваторите Eurovix са проучени и разработени с цел повишаване на ефективността на почвата, като се обръща изключително внимание на устойчивостта на ресурсите.
Опитът, натрупан в този сектор, дава възможност на Eurovix да разработи техники за лесно приложение, които са в състояние да внесат значителни подобрения за растенията, с последици, които са изключително благоприятни за торене и агрономически технически средства.

УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТИ EUROVIX ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА

Повишаване на производителността

Повишена устойчивост на културите

Екологична устойчивост

Земеделие с екологосъобразен подход

Ползи и по-високи добиви

Увеличаване на екологичния потенциал

Области
на приложение

_

ЛОЗАРСТВО

Eurovix предлага лесни за приложение техники, чрез които да се подобри вкореняването, да се намали вероятността за недобро захващане и да се ускори растежа и оформянето на младите лози. С нашите продукти можете да постигнете:

 • Подобряване на захарния градус, съдържанието на полифеноли, антоциани и флавоноиди
 • Повишена устойчивост на растението на стреса, по-добра лигнификация на леторастите и диференциране на плодните пъпки
 • Контрол на хранителния дисбаланс
 • Регенерация на почвата за нови растения
 • Специални системи за приложение в случай на желязна хлороза, дефицит на Mg, K, B и т.н.
 • По-добра производителност и по-голям винен добив

_

ОВОЩНИ КУЛТУРИ

Eurovix спомага за разрешаване на двата най-сериозни проблема, които засягат земеделието: умора на почвата и необходимост от повишаване на качеството на продукцията.

От години продуктите ни се използват с все по-голям успех във водещи стопанства за плодове, маслини и цитрусови плодове. Употребата на биоактиватори Eurovix допринася за:

 • Подобряване на производството и намаляване на недоброто захващане
 • Преустановяване на редуването на продукцията и повишена устойчивост на растенията на стрес
 • Намаляване на хранителния дисбаланс
 • Подобряване на вкореняването и ускоряване на растежа и оформянето на младите лози
 • По-добро изразяване на генетичния потенциал на дървесните видове

_

ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ

Биоактиваторите Eurovix са разработени за интензивни култури, специфични за зеленчуци и декоративни растения, дават възможност за възстановяване на първоначалните условия на плодородие дори на много изтощени почви.

Изискванията на съвременното земеделие често изключват възможността за извършване на подходящи ротации на културите. Освен това, употребата на химически средства за торене и защита води до постепенно обедняване на почвата, с последващо влошаване на плодородието.

Употребата на продуктите ни дава възможност:

 • Подобряване на органолептичните характеристики, на съдържанието на минерали и хранителни вещества, на съхраняемостта, еднаквия размер, захарния градус, цвета, аромата.
 • Повишена устойчивост на стрес и по-голяма производителност
 • Регенериране на твърде изтощени почви и възможност за третиране на водите за напояване
 • Биоразграждане на замърсяващи остатъци, обогатяване на почвата с хумус и полезни биологични вещества

_

ЗЪРНЕНИ И ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИ

Нашите продукти се прилагат с все по-голям успех във водещи земеделски стопанства, кооперации, консорциуми, и със забележителни резултати, които свидетелстват за качеството им, при опазване на околната среда.

Техниките, които се основават на употребата на почвени биоактиватори и продукти за листно подхранване с висока ефективност, дават възможност за икономически изгодни приложения при зърнени и технически култури при максимално опазване на околната среда, чиято цел е:

 • Подобряване на качеството на продукцията
 • Повишаване на производителността
 • Устойчивост на воден стрес и на неблагоприятни климатични явления
 • По-добро покълване и вкореняване през ранните фази на развитие, по-силно развитие и ефективност на кореновата система
 • По-добро усвояване на хранителните вещества с възможност за намаляване на разходите за торене
 • Оптимизиране на торенето с азот (фази, дози) с намаляване на въздействието върху околната среда

_

ТРЕВНИ КИЛИМИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ

Биоактиваторите Eurovix за тревни килими са с напълно натурален произход и са особено подходящи при дейности по зелените площи като цяло.

Подходящи за обширни и интензивно натоварвани тревни килими в паркове, алеи, градини и т.н., от години продуктите на Eurovix се използват успешно при голф игрища, писти, стадиони (както любителски, така и за специализирани съоръжения от серия А и от международно ниво) и спортни съоръжения като цяло, като се постига:

 • Подобряване на състоянието на тревния килим, вкореняването, устойчивостта на накъсване и утъпкване и усвояването на хранителните вещества
 • По-малко екологични проблеми спрямо обичайните химически продукти, тъй като става въпрос за продукти, които са изцяло от естествен произход
 • Намаляване на вредите от студа през зимните месеци и по-голяма устойчивост на водния стрес
 • Подобрена хлорофилна фотосинтеза, като растенията придобиват ярко зелен цвят

За повече информация? Свържете се нашите експерти

Какво представляват биоактиваторите?