AGRO

Specifični izdelki za kmetijski sektor, ki spodbujajo optimalno produktivnost v kakovostnem in količinskem smislu.

EUROVIX

Bioaktivatorji za kmetijstvo

Večja učinkovitost in vzdržnost koriščenja naravnih virov.

Bioaktivatorji Eurovix so zasnovani razviti za izboljšanje rodovitnosti tal, ob maksimalnem upoštevanju ohranjanja naravnih virov.
Izkušnje, pridobljene na tem področju, so Eurovixu omogočile razvoj preprostih tehnik, ki opazno izboljšajo stanje rastlin ter imajo, s stališča gnojenja in rabe agronomskih sredstev, tudi zelo ugoden ekonomski vpliv.

UPORABA IZDELKOV EUROVIX OMOGOČA

Povečanje produktivnosti

Večjo odpornost kultur

Okoljsko vzdržnost

Kmetijstvo z okolju prijaznim pristopom

Korist in večji donos

Izboljšanje enološkega potenciala

Področja
uporabe

_

VINOGRADNIŠTVO

Eurovix nudi tehnike preproste uporabe, ki lahko izboljšajo ukoreninjenje, zmanjšajo napake in pospešijo rast in oblikovanje mladih rastlin. Za našimi izdelki je mogoče doseči:

 • Izboljšanje vsebnosti sladkorja, vsebnosti polifenolov, antocianov, flavonoidov
 • Večjo odpornost rastline na stres, boljšo lignifikacijo poganjkov in diferenciacijo brstov
 • Nadzor prehranskih ravnovesij
 • Regeneracijo prsti za nove saditve
 • Sisteme, namenjeni za uporabo pri železovi klorozi, pomanjkanju Mg, K, B itd.
 • Boljša produktivnost in enološki donos

_

SADJARSTVO

Eurovix prispeva k reševanju dveh najbolj perečih problemov v kmetijstvu: utrujenosti tal in potrebo po dvigu tako kakovosti kot tudi količine pridelka.

Naši izdelki se že leta uspešno uporabljajo na primastno sadjarskih kmetijskih gospodarstvih, v oljkarstvu in proizvodnji agrumov. Uporaba bioaktivatorjev Eurovix prispeva k:

 • Izboljšanju proizvodnje in zmanjšanju nihanj v rodnosti
 • Odpravi pridelave s kolobarjenjem in večji odpornosti rastlin na stres
 • Zmanjšanju prehranskih neravnovesij
 • Izboljšanju ukoreninjenja in pospeševanju rasti ter oblikovanje mladih rastlin
 • Izboljšanju izrazitosti sortnih značilnosti drevesnih vrst

_

POVRTNINE IN OKRASNE RASTLINE

Za intenzivne kulture zasnovani bioaktivatorji Eurovix, specifični za povrtnine in okrasne rastline, omogočajo obnovo izvirnih lastnosti rodovitnosti tal tudi močno izkoriščenih.

Zahteve modernega kmetijstva pogosto izključujejo možnost ustreznega menjavanja rastlin, kolobarja. Poleg tega uporaba kemičnih sredstev za gnojenje in zaščito rastlin vodi v postopno osiromašenje tal kar poslabša rodovitnost tal.

Uporaba naših izdelkov omogoča:

 • Izboljšanje organoleptičnih lastnosti, vsebnosti mineralov in hranil, skladiščne sposobnosti, vsebnosti sladkorja, barve, arome ter homogenosti v velikosti.
 • Večjo odpornost na stres in izboljšano produktivnost
 • Regeneracijo preveč izkoriščanega zemljišča in obogatitev vode za namakanje.
 • Biološko razgradljivost onesnaževalnih ostankov, obogatitev tal s humusom in koristno biološko mikrobno floro

_

ŽITARICE IN INDUSTRIJSKE RASTLINE

Naši izdelki se uporabljajo na primarnih kmetijah, v zadrugah, konzorcijih, saj na okolju prijazen uspešno in s pomembnimi rezultati, ki potrjujejo kakovost in so obenem okolju način pomagajo izboljšati ali ohranjati kakovost pridelka.

Tehnike, ki temeljijo na uporabi bioaktivatorjev tal in visoko učinkovitih foliarnih pripravkov, omogočajo izvajanje okolju prijaznih in stroškovno učinkovitih aplikacij na žitaricah in industrijskih rastlinah. Cilj tretmanov je doseči:
 • Izboljšati kakovost pridelka
 • Zvišanje produktivnosti
 • Dvig odpornosti na stres in vremenske neprilike
 • Boljšo kalitev in ukoreninjenje v zgodnjih fazah razvoja, hitrejši razvoj, večjo razrast in učinkovitost delovanja koreninskih sistemov
 • Boljšo asimilacija hranilnih snovi z možnostjo zmanjšanja stroškov gnojenja
 • Optimizacija gnojenja z dušikom (časovni razpored, odmerki) z zmanjšanjem vpliva na okolje

_

TRAVNE POVRŠINE IN ZELENA OBMOČJA

Bioaktivatorji Eurovix, razviti za trate, so povsem naravnega izvora in so učinkoviti pri vseh posegih v zelene površine.

Primerni so za rabo na obsežnih tratah v parkih, gredicah, na vrtovih itd., za katere je značilna visoka intenzivnost obrabe. Izdelki Eurovix se že leta uspešno uporabljajo na pomembnih igriščih za golf, hipodromih, nogometnih stadionih (od ljubiteljskih kategorij do najpomembnejših objektov Serije A in na mednarodni ravni) ter športnih objektih na splošno. Cilji so:

 • Izboljšanje splošnega stanja trate, ukoreninjenja, odpornosti na trganje in teptanje ter sposobnost absorpcije hranil
 • Zmanjšanja obremenitve za okolje, saj raba običajnih kemičnih pripravkov ni potrebna, produkti Eurovix pa so okolju prijazni in so izključno naravnega izvora
 • Zmanjšanja škode zaradi mraza v zimskih mesecih in povečanje odpornosti na vodni stres
 • Izboljšanja fotosinteze z izboljšano tvorbo klorofila, ki daje rastlinam svetlo zeleno barvo

Želite izvedeti več? Obrnite se na naše strokovnjake

Kaj so bioaktivatorji?