ENVIRO

Kompleksne formulacije, namenjene reševanju okoljske problematike.

EUROVIX

Bioaktivatorji za okolje

Izkušnje in tehnologija v službi okolja.

Naše usposobljeno tehnično osebje predstavlja okolju prijazne sisteme in rešitve, ki prispevajo k reševanju glavnih okoljskih problemov.

Izkušnje, pridobljene v tem sektorju, omogočajo Eurovixu, da po skrbni analizi problematike, priporoči trajnostne in ekonomsko ugodne pristope, ki ustrezajo specifičnim zahtevam.

UPORABA IZDELKOV EUROVIX OMOGOČA

Okoljsko vzdržnost

Večopravilnost

Varčevanje z energijo

Gospodarske prihranke

Področja
uporabe

_

ODPADNE VODE

Za izpolnitev številnih zahtev na področju čiščenja odpadnih voda (komunalnih in industrijskih) je Eurovix oblikoval specifične izdelke za izboljšanje procesov biološke razgradnje in hkrati zmanjšanje stroškov upravljanja z omejitvijo proizvajanja biološkega blata.

Podobno Eurovix predlaga bioaktivatorje za optimizacijo dušikovega cikla, razgradnjo specifičnih onesnaževal (površinsko aktivnih snovi, maščob in olja, ogljikovodikov itd.), omejevanje težav pri delovanju čistilnih naprav, povezanih s sestavo biološkega blata, ki vsebujejo emisije neprijetnega vonja.

Bioaktivatorje se lahko uporablja tudi brez tehničnih sredstev, neposredno v greznicah ali obvodih.

_

ODPRAVLJANJE VONJAV

Rešitve, ki jih predlaga Eurovix in so namenjene izboljšanju problematike, delujejo na treh različnih ravneh: preprečujejo nastanek neprijetnih vonjav; izboljšajo učinkovitost okoljskih varoval (čistilci, biofiltri) in uničevanje vonjavnih snovi v zračni fazi. Uporabljajo se lahko tako v zaprtih prostorih kot na prostem.

Skupaj z izdelki lahko podjetje dobavi potrebno dozirno opremo, ki je funkcionalna glede na kontekst.

_

ZBIRANJE GOSPODINJSKIH ODPADKOV

Eurovix je že več kot trideset let lastnik tehnologije, namenjene zmanjšanju problematike vonjav in zagotavljanju visokega standarda kakovosti na področju zbiranja odpadkov.

Prvi smo uporabili bioaktivatorje v trdni obliki za čiščenje zabojnikov za odpadke, pri čemer smo zasnovali sistem AGRANETT, ki še danes ostaja najučinkovitejši pristop predlog na tem področju.

Poleg tega lahko na zahtevo dobavimo tudi tekoče izdelke za čiščenje in higienizacijo zabojnikov za zbiranje odpadkov.

_

OBDELAVA IN ODSTRANJEVANJE ODPADKOV

Eurovix predlaga vrsto specifičnih izdelkov za obvladovanje težav, povezanih z obdelavo odpadkov v napravah za mehansko in biološko obdelavo in za kompostiranje. Cilj je optimizirati stabilizacijske procese, pospešiti njihov čas ali povečati učinkovitost.

Podobno so v okviru odstranjevanja neobnovljivih sestavin na voljo bioaktivatorji za optimizacijo ravnanja z odlagališči, ki spodbujajo mineralizacijo organske komponente odpadkov, kar ima za posledico zmanjšanje vonjav in kakovostno izboljšanje izcednih voda.

_

BIOLOŠKA SANACIJA KONTAMINIRANIH OBMOČIJ

Sistem Eurovix temelji na uporabi posebnih bioaktivatorjev, ki lahko pospešijo in optimizirajo procese biološke razgradnje organskih onesnaževalcev (tako in situ kot tudi ex situ).

Poleg oskrbe z bioaktivatorji, Eurovix lahko stranki pomaga tudi v vseh fazah sanacije, od izpolnitve upravnih obvez, do priprave projektov in končne izvedbe potrebnih del.

_

BIODIGESTORJI

Anaerobna razgradnja organskih substratov kmetijske, živinske ali agro-industrijske narave ima pomembno vlogo pri proizvodnji obnovljive energije.

Za optimizacijo delovanja bioplinskih naprav je Eurovix oblikoval posebne, visoko učinkovite bioaktivatorje. Njihova uporaba omogoča najhitrejšo predelavo substratov, zmanjšanje obsega planiranega polnjenja in ohranjanje maksimalne proizvodnje električne energije, z opaznimi učinki v poslovnem načrtu naprav.

_

DROBNI PRAŠNI DELCI – PM10

Za zmanjšanje težav z drobnimi prašnimi delci v mestnih in industrijskih okoljih, je Eurovix razvil poseben izdelek za “biološko fiksacijo”, ki ob rednem nanašanju na cestne (vozne) površine, preprečuje resuspenzijo in spodbuja razgradnjo onesnaževalnih spojin.

Snovi naravnega izvora, ki so prisotne v formulaciji, imajo visoko molekulsko maso in stabilno strukturo, zato lahko s procesom “kelacije” drobnih prašnih delcev preprečijo ponoven dvig delcev v ozračje.

Več encimska komponenta izdelka prav tako spodbuja razgradnjo onesnaževal znotraj delcev.

_

HORECA

Biološka rešitev za zmanjšanje neprijetnih vonjav, obdelavo odpadkov in čiščenje površin.

Hoteli, restavracije, šole, bolnišnice, nakupovalna središča in na sploh vsi javni prostori so prostori in območja, v katerih je velika koncentracija ljudi vključena v vsakodnevne dejavnosti.

S tem težave, ki jih je mogoče preprosto rešiti v individualnem merilu, pogosto postanejo izjemno zapletene. Biotehnologije Eurovix, posebej razvite za tovrstna okolja, omogočajo preprost in okolju prijazen način omejevanja vpliva na okolje in neprijetnosti, povezane s takšnimi dejavnostmi.

_

POKOPALIŠČA

Iz analize potreb pogrebnega in pokopališkega sektorja je Eurovix vzpostavil integrirano linijo izdelkov, ki se lahko da odgovor potrebam pogrebnih in pokopaliških izvajalcev.

Ta linija bioaktivatorjev, pridobljene z dolgoletnimi raziskavami predstavlja ustrezno alternativo težavam, povezanim z uporabo kemičnih izdelkov.

Želite izvedeti več? Obrnite se na naše strokovnjake

Kaj so bioaktivatorji?