ENVIRO

Složene formulacije osmišljene za rješavanje ekoloških problema.

EUROVIX

Bioaktivatori u okolišu

Iskustvo i tehnologija prirodi na usluzi.

Kvalificirano tehničko osoblje Eurovixa nudi ekološki kompatibilne solucije i sustave koji doprinose rješavanju glavnih ekoloških problema.

Stečeno iskustvo u sektoru omogućuje Eurovixu da, nakon pomne analize, razvije održive i ekonomski povoljne tehnologije koje odgovaraju specifičnim zahtjevima.

UVOĐENJE EUROVIX PROIZVODA OMOGUĆUJE

Održivost okoliša

Multifunkcionalnost

Uštedu energije

Ekonomsku uštedu

Područja
primjene

_

OTPADNE VODE

Kako bi odgovorio na brojne potrebe sustava pročišćavanja (građanskog i industrijskog), Eurovix je osmislio posebne proizvode za poboljšanje procesa biorazgradnje kao i za smanjenje troškova upravljanja ograničavanjem proizvodnje biološkog mulja.

Isto tako, Eurovix nudi bioaktivatore za optimizaciju ciklusa dušika, razgradnju specifičnih onečišćivača (tenzida, masti i ulja, ugljikovodika itd.), smanjenje problema oko upravljanja povezanih sa strukturom biološkog mulja, suzbijanje neugodnih mirisa.

Bioaktivatori se mogu koristiti i gdje nema instalacija: izravno u kanalizaciji ili mimovodu.

_

UKLANJANJE NEUGODNIH MIRISA

Rješenja koje Eurovix nudi u cilju poboljšanja problematike djeluju na tri različite razine: sprječavanje stvaranja neugodnih mirisa, veća učinkovitost u pogledu zaštite okoliša (ispirači, biofilteri) i smanjenje tvari neugodnih mirisa u zraku. Primjenjiva su kako u zatvorenim tako i na velikim otvorenim prostorima.

Uz proizvode, tvrtka može osigurati potrebnu opremu za doziranje i funkcioniranje.

_

PRIKUPLJANJE GRADSKOG OTPADA

Više od trideset godina Eurovix je predvodnik tehnologije čiji je cilj smanjenje problema oko neugodnih mirisa i osiguravanje visokog standarda kvalitete u sektoru prikupljanja otpada.

Prvi smo počeli koristili bioaktivatore u čvrstom obliku za čišćenje gradskih kanti za smeće, osmislivši sustav AGRANETT koji i danas ostaje najbolji prijedlog u ovom sektoru, kako u ekološkom tako i u ekonomskom smislu.

Osim toga, na zahtjev možemo osigurati i tekuće proizvode za čišćenje i dezinfekciju spremnika za sakupljanje otpada.

_

OBRADA I ZBRINJAVANJE OTPADA

Eurovix nudi niz posebnih proizvoda za smanjenje problema povezanih s mehaničko-biološkim postrojenjima za obradu otpada i onih za kompostiranje. Cilj je optimizirati procese stabilizacije ubrzavajući ih ili povećavajući njihovu učinkovitost.

Isto tako, tijekom konačnog odlaganja neobnovljivih komponenti dostupni su bioaktivatori za bolje upravljanje odlagalištima, potičući povećanje mineralizacije organskih sastojaka otpada, uz posljedično smanjenje mirisa i kvalitativno poboljšanje procjednih voda.

_

BIOLOŠKO OBNAVLJANJE ZAGAĐENIH PODRUČJA

Eurovix sustav uključuje uporabu posebnih bioaktivatora koji mogu ubrzati i optimizirati procese biološke razgradnje organskih zagađivača (in situ i ex situ).

Uz opskrbu bioaktivatorima za biološko obnavljanje zagađenih područja, Eurovix je u mogućnosti pomoći kupcu u svim fazama sanacije, počevši od administrativnih formalnosti, izrade projekata, pa do izvođenja radova.

_

ANAEROBNA DIGESTIJA

Anaerobna digestija organskih supstrata poljoprivredne, zootehnološke ili agroindustrijske prirode ima važnu ulogu u proizvodnji obnovljive energije.

Kako bi optimizirao rad postrojenja za bioplin, Eurovix je formulirao posebne bioaktivatore visoke efikasnosti. Njihova uporaba omogućuje maksimalnu probavljivost supstrata, promjenu veličine plana napajanja, uz zadržavanje maksimalne proizvodnje električne energije s jasnim ekonomskim prednostima za postrojenja.

_

SITNE ČESTICE PRAŠINE

Kako bi smanjio problem sitnih čestica prašine u urbanim i industrijskim područjima, Eurovix je osmislio proizvod za “biofiksiranje” koji, povremenim nanošenjem na cestovne površine sprječava podizanje fine prašine i potiče razgradnju zagađujućih spojeva.

Tvari prirodnog podrijetla prisutne u formulaciji, karakterizirane velikom molekulskom masom i steričkom strukturom, mogu pokrenuti proces “keliranja” čestica fine prašine i krutih čestica u zraku, i na taj način učiniti ponovnu suspenziju zagađujućih čestica prašine u zraku teškom.

Multienzimska komponenta proizvoda također pogoduje razgradnji zagađujućih spojeva prisutnih u finoj prašini.

_

SEKTOR HORECA

Biološko rješenje za smanjenje mirisa, obradu otpada, čišćenje površina.

Hoteli, restorani, škole, bolnice, trgovački centri i općenito sva javna mjesta prostori su i područja u kojima se odvijaju dnevne aktivnosti uz prisutnost velikog broja ljudi.

Zbog toga problemi koje je lako riješiti na pojedinačnoj razini često postaju iznimno složeni: biotehnologije Eurovixa koje su posebno razvijene za ta područja, omogućuju suzbijanje utjecaja i ekoloških poteškoća povezanih s tim aktivnostima na jednostavan i ekološki prihvatljiv način.

_

GROBLJA

Iz analize potreba sektora za pogrebe i groblja, Eurovix je utvrdio integriranu liniju proizvoda prikladnih za potrebe pogrebnih tvrtki i radnika na groblju.

Ova linija bioaktivatora na vidljiv način sažima rezultate dobivene višegodišnjim istraživanjem i predstavlja valjanu alternativu problemima vezanim uz uporabu kemijskih proizvoda.

Želite znati više? Kontaktirajte naše stručnjake

Što su bioaktivatori?