ZOO

Bioaktivatori koji osiguravaju veću dobrobit za životinje i produktivnost uzgoja životinja za proizvodnju hrane.

EUROVIX

Bioaktivatori u zootehnici

Iskustvo i inovativne tehnologije na usluzi vašem gospodarstvu.

U skladu s važećim propisima, Eurovix proizvodi uključuju primjenu bioaktivatora koji su u mogućnosti stabilizirati i održati ekosustav uzgoja učinkovitim uz potpunu zaštitu životinja i okoliša.

Stečeno iskustvo u sektoru omogućuje nam da ponudimo cjelovitu uslugu analize za svako gospodarstvo. Naše tehničko osoblje može osmisliti i postaviti  prilagođene sustave za raspršivanje bioaktivatora.

UVOĐENJE EUROVIX PROIZVODA OMOGUĆUJE

Upravljanje organskim tvarima u svim oblicima

Veću dobrobit za zdravlje životinja

Smanjenje troškova upravljanja

Zdravije
radno okruženje

Poboljšanje gnojovke

Osmišljavanje specifičnog načina primjene

Područja
primjene

_

MLIJEČNE PASMINE GOVEDA

Upotreba Eurovix bioaktivatora pridonosi održavanju optimalnih standarda kvalitete okoliša, što pozitivno utječe na dobrobit životinja. Primjena bioaktivatora u uzgoju mliječnih pasmina goveda pomaže u održavanju idealnog ekosustava u cijeloj staji, što pozitivno utječe na profitabilnost, i omogućuje:

 • Poboljšanje općeg stanja staje
 • Ugodnije okruženje bez muha i insekata
 • Smanjenje čimbenika rizika za bolesti vimena i šepavost
 • Ubrzanje fermentacije i poboljšanje poljoprivredne vrijednosti gnojovke
 • Bolju prehranu i veću upotrebu hranjivih tvari
 • Stabilizaciju organske tvari, poboljšanje poljoprivredne vrijednosti gnojovke i slabije ispiranje hranjivih tvari.

_

MESNE PASMINE GOVEDA

Uporabom Eurovix bioaktivatora postiže se veća dobrobit za životinje te se poboljšava njihov rast i razvoj.

Primjena bioaktivatora kod mesnih pasmina goveda potiče smirenost životinja i povećava učinkovitost prehrane osiguravajući optimalan bakterijski ekosustav u staji, što pozitivno utječe na profitabilnost.

Upotreba naših proizvoda omogućuje:

 • Poboljšanje općeg stanja staje
 • Veću smirenost životinja u fazama rasta
 • Veću učinkovitost prehrane
 • Ubrzanje fermentacije i poboljšanje poljoprivredne vrijednosti gnojovke.

_

SVINJE

U okviru pravilnog upravljanja uzgojem, Eurovix bioaktivatori omogućuju značajan napredak u pogledu važnih problema poput kvalitete zraka, u smislu suzbijanja neugodnih mirisa i štetnih plinova (npr. amonijaka) koji izazivaju iritaciju dišnog sustava i pospješuju nastanak respiratornih bolesti kod životinja.

Uporabom Eurovix proizvoda promiče se zdraviji okoliš kako za radnike tako i za životinje:

 • Smanjenje proizvodnje štetnih plinova i utjecaja neugodnih mirisa
 • Optimalna kvaliteta zraka i ugodnije okruženje za životinje i radnike, što pridonosi sprječavanju respiratornih bolesti, uobičajenih kožnih bolesti i proljeva uzrokovanog hranom te boljem stanju pluća prilikom klanja
 • Veća stopa konverzije hrane i smanjenje upotrebe lijekova
 • Stabilizacija organske tvari, poboljšanje poljoprivredne vrijednosti gnojovke i slabije ispiranje hranjivih tvari
 • Poboljšanje životinjskog izmeta, biološki optimalnog materijala za korištenje u postrojenjima za proizvodnju bioplina

_

OVCE

Zahvaljujući Eurovix bioaktivatorima moguće je upravljati steljom za ovce na najispravniji način. Naši su proizvodi zapravo osmišljeni kako bi pomogli ograničiti utjecaj vlage i amonijaka te kako bi poboljšali standarde kvalitete, smanjujući vrijeme potrebno za upravljanje steljom.

Korištenje posebne dopunske hrane za životinje koju proizvodi Eurovix također pomaže u poboljšanju učinkovitosti prehrane i smanjuje rizik od proljeva uzrokovanog hranom.

Poboljšanjem standarda kvalitete staje stvaraju se uvjeti za odgovarajuću prevenciju uobičajenih bolesti poput šepavosti i omogućuje:

 • Smanjenje čimbenika rizika za razvoj tehnopatije zbog stelje
 • Poboljšanje kvalitete zraka i smanjenje koncentracije amonijaka, što pridonosi sprječavanju šepavosti i tehnopatija
 • Pojednostavljenje zadataka i smanjenje troškova upravljanja
 • Veća učinkovitost prehrane.

_

PERAD

U peradarskim uzgojima brojlera i kokoši nesilica, Eurovix bioaktivatori omogućuju bolje upravljanje hranom, steljom i izmetom.

Odabirom Eurovix proizvoda možete smanjiti utjecaj uzgoja na okoliš, ograničavajući neugodne mirise i koncentraciju amonijaka. Osim toga, pojednostavljeno je i zbrinjavanje izmeta te upravljanje dobivenim stajskim gnojem.

Uporabom naših proizvoda moguće je:

 • Postići mekšu i udobniju stelju. Smanjiti najčešće čimbenike rizika koji proizlaze iz stelje
 • Smanjiti utjecaj štetnih plinova (amonijaka) na životinje, radnike i okoliš
 • Smanjiti prašinu i poboljšati mikroklimu
 • Postići optimalne uvjete za poboljšanje rasta i smanjenje smrtnosti
 • Smanjiti utjecaj uzgoja na okoliš i poboljšati bitna svojstva izmeta
 • Imati odgovarajuću tehničku podršku u slučaju potrebe za intervencijama i ispunjenjima obveza u nadležnim javnim tijelima

_

KUNIĆI

Eurovix je osmislio posebne bioaktivatore za uzgoj kunića koji su usmjereni na dobrobit životinja i radnika te omogućuju kontrolu ispuštanja neugodnih mirisa i proizvodnje štetnih plinova i prašine.

Manja prisutnost organskih materijala koji se raspadaju čini okoliš ugodnijim za život i manje privlačnim za muhe i napasne insekte.

Uporaba naših proizvoda omogućuje:

 • Smanjenje štetnih plinova. Smanjenje ispuštanja neugodnih mirisa i prisutnosti muha i insekata
 • Ostvarivanje koristi za životinje u smislu rasta i zdravstvenog stanja.
 • Poboljšanje uvjeta za radnika i životinje
 • Bolje upravljanje gnijezdom
 • Ubrzanje vremena stabilizacije gnoja (krutog i tekućeg), smanjenje utjecaja uzgoja na okoliš.
 • Odgovarajuću tehničku podršku u slučaju potrebe za intervencijama i ispunjenjima obveza u nadležnim javnim tijelima

_

KONJI

Zahvaljujući značajnom iskustvu u razvoju i primjeni biotehnologija, Eurovix je u mogućnosti ponuditi inovativna rješenja za dobrobit i uzgoj konja.

Konj, životinja koja je evolucijom predodređena za prostrane i otvorene prostore, u zatvorenim je prostorima izložen stresu i nepovoljnim uvjetima okoline

Bioaktivatori, djelujući na okoliš u kojem konj provodi većinu svog vremena (u boksu i/ili staji), poboljšavaju kvalitetu okoliša sprječavajući nastanak amonijaka i štetnih plinova. Pozitivno utječu na dobrobit životinje u cjelini, smanjujući čimbenike stresa.

Upotrebom naših proizvoda postiže se:

 • Smanjenje proizvodnje tvari koje privlače napasne insekte i suzbijanje ispuštanja amonijaka
 • Poboljšanje kvalitete zraka i okoliša te suzbijanje vlage
 • Smanjenje čimbenika koji uzrokuju stres životinjama, pridonoseći sprječavanju hromosti i čimbenika stresa koji utječu na dišni sustav
 • Pojednostavljenje zadataka i smanjenje troškova upravljanja steljom

Želite znati više? Kontaktirajte naše stručnjake

Što su bioaktivatori?