AGRO

Posebni proizvodi za poljoprivredni sektor s pomoću kojih se postiže optimalna proizvodnja u kvalitativnom i kvantitativnom smislu.

EUROVIX

Bioaktivatori u poljoprivredi

Maksimalna učinkovitost i održivost resursa.

Eurovix bioaktivatori se razvijaju kako bi se povećala iskoristivost tla maksimalno uzimajući u obzir održivost resursa.
Stečeno iskustvo u sektoru omogućuje Eurovixu da razvije lako primjenjive tehnike koje mogu značajno poboljšati biljke, s ekonomskim učincima koji su vrlo povoljni u smislu gnojidbe te poljoprivrednih i tehničkih sredstava.

UVOĐENJE EUROVIX PROIZVODA OMOGUĆUJE

Povećanje proizvodnje

Veću otpornost usjeva

Održivost okoliša

Poljoprivredu s ekološki prihvatljivim pristupom

Isplativost i veće prinose

Povećanje enološkog potencijala

Područja
primjene

_

VINOGRADARSTVO

Eurovix osigurava lako primjenjive tehnike koje mogu poboljšati ukorjenjivanje, smanjiti gubitke te ubrzati rast i razvoj mladih biljaka. S našim je proizvodima moguće postići:

 • Povećanje udjela šećera, sadržaja polifenola, antocijana, flavonoida
 • Veću otpornost biljke na stres, bolju lignifikaciju izdanaka i diferencijaciju pupova
 • Kontrolu prehrambene neuravnoteženosti
 • Obnovu tla za nove nasade
 • Ciljane sustave za primjenu u feroklorozi, nedostatku elemenata Mg, K, B itd.
 • Bolju proizvodnju i enološke prinose

_

UZGOJ VOĆA

Eurovix doprinosi rješavanju dvaju najvećih problema koji utječu na poljoprivredu: iscrpljenost tla i potreba za poboljšanjem kvalitete proizvodnje.

Naši se proizvodi sa sve većim uspjehom godinama koriste na vodećim farmama voća, maslina i agruma. Upotreba Eurovix bioaktivatora doprinosi:

 • Poboljšanju proizvodnje i smanjenju gubitaka
 • Sprječavanju pojave naizmjenične rodnosti i većoj otpornosti biljaka na stres
 • Smanjenju prehrambene neuravnoteženosti
 • Poboljšanju procesa ukorjenjivanja i ubrzanju rasta i razvoja mladih biljaka
 • Boljoj izraženosti genetskog potencijala vrsta stabala

_

UZGOJ POVRĆA I UKRASNOG BILJA

Eurovix bioaktivatori namijenjeni intenzivnom uzgoju specifičnom za povrće i ukrasno bilje omogućuju obnovu izvornih uvjeta plodnosti čak i kod vrlo iskorištavanih tla.

Potrebe suvremene poljoprivrede često isključuju mogućnost provođenja prikladnih plodoreda. Nadalje, upotreba kemijskih sredstava za gnojidbu i zaštitu dovodi do progresivnog osiromašenja tla, što posljedično pogoršava plodnost.

Upotreba naših proizvoda omogućuje:

 • Poboljšanje organoleptičkih svojstava, sadržaja minerala i hranjivih tvari, produljenje trajnosti, ujednačenost veličine, udjela šećera, boje, arome.
 • Veću otpornost na stres te povećanje proizvodnje
 • Regeneraciju pretjerano iskorištavanog tla i mogućnost pročišćavanja vode za potrebe navodnjavanja
 • Biorazgradnju zagađujućih ostataka, obogaćivanje tla humusom i korisnom biološkom komponentom

_

ŽITARICE I INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA

Naši se proizvodi na ekološki prihvatljiv način primjenjuju u vodećim poljoprivrednim gospodarstvima, zadrugama i udruženjima sa sve većim uspjehom i značajnim rezultatima koji potvrđuju njihovu kvalitetu.

Tehnike koje se temelje na uporabi bioaktivatora tla i visoko učinkovitih dodataka za folijarnu primjenu mogu se na ekonomičan način primjenjivati na žitaricama i industrijskim usjevima uz maksimalno očuvanje okoliša, s ciljem postizanja:

 • Poboljšanja kvalitete proizvodnje
 • Povećanja proizvodnje
 • Otpornosti na nedostatak vode i klimatske nepogode
 • Boljeg klijanja i ukorjenjivanja u ranim fazama razvoja, boljeg razvoja i djelotvornosti korijenovih sustava
 • Bolje asimilacije hranjivih tvari uz mogućnost smanjenja troškova gnojdibe
 • Optimizacije upotrebe dušikovih gnojiva (vrijeme, doze) uz smanjenje utjecaja na okoliš

_

TRAVNJACI I ZELENE POVRŠINE

Eurovix bioaktivatori za travnjake u potpunosti su prirodnog podrijetla i posebno djelotvorni za zelene površine općenito.

Pogodni za ekstenzivne i intenzivne travnjake u parkovima, cvjetnjacima, vrtovima itd., Eurovix proizvodi godinama se uspješno koriste na važnim golf terenima, hipodromima, stadionima (od amaterskih kategorija do najvažnijih objekata Serie A te na međunarodnoj razini) i sportskim objektima općenito; njihovim se korištenjem postiže:

 • Poboljšanje stanja travnjaka, ukorjenjivanja, otpornosti na čupanje i gaženje te apsorpcija hranjivih tvari
 • Smanjenje ekoloških problema uobičajenih kod korištenja kemijskih proizvoda, s obzirom da se radi o proizvodima isključivo prirodnog podrijetla
 • Smanjenje štete nastale zbog hladnoće u zimskim mjesecima i veća otpornost na nedostatak vode
 • Poboljšanje procesa fotosinteze što biljkama daje jarko zelenu boju

Želite znati više? Kontaktirajte naše stručnjake

Što su bioaktivatori?