ZOO

Bioaktivatorji, zasnovani za izboljšanje življenjskega okolja živali in izboljšanje produktivnosti na živinorejskih kmetijah.

EUROVIX

Bioaktivatorji za zootehniko

Izkušnje in inovativne tehnologije v službi vaše reje.

Z izdelki Eurovix, se v skladu z veljavnimi predpisi s pomočjo bioaktivatorjev stabilizira in ohranja učinkovitost ekosistema živinoreje z mislijo na dobrobit živali in ohranjanje okolja.

Na tem področju pridobljene izkušnje nam omogočajo, da za vsako vrsto reje ponudimocelovito analizo problematike. Naše tehnično osebje lahko oblikuje in namesti prilagojene pršilne sisteme za razprševanje bioaktivatorjev.

UPORABA IZDELKOV EUROVIX OMOGOČA

Ravnanje z vsemi oblikami organske snovi

Boljše počutje in zdravje živali

Znižanje stroškov upravljanja

Bolj zdravo
delovno okolje

Izboljšanje agronomske vrednosti živinskih gnojil

Izdelava celovitega protokola

Področja
uporabe

_

KRAVE MLEKARICE 

Uporaba bioaktivatorjev prispeva k ohranjanju optimalnih okoljskih standardov kakovosti, kar pozitivno vpliva na dobro počutje živali. Uporaba bioaktivatorjev na tem področju pomaga ohranjati idealen ekosistem v celotnem hlevu, kar pozitivno vpliva na donosnost, saj omogoča:

 • Izboljšanje splošnega stanja hleva
 • Udobnejše okolje in zmanjšanje števila muh in drugih žuželk
 • Zmanjšanje dejavnikov tveganja za bolezni vimen in kopit
 • Pospešitev fermentacije in izboljšanje agronomske vrednosti gnojevke
 • Boljša uporaba prehrane in hranil
 • Stabilizacijo organske snovi, izboljšanje agronomske vrednosti gnojevke in zmanjšano izpiranje hranil.

_

PITANCI

Uporaba bioaktivatorjev Eurovix izboljša počutje živali in poveča njihovo rast.

Uporaba bioaktivatorjev pri pitancih zaradi izboljšanja življenjskega okolja omogoča, da so živali bolj umirjene, povečuje učinkovitost prehrane ter zagotavlja optimalen bakterijski ekosistem v hlevu, kar pozitivno vpliva na rentabilnost.

Uporaba naših izdelkov omogoča:

 • Izboljšanje splošnega stanja hleva
 • Živali so v fazi rasti mirnejše
 • Izboljšanje učinkovitosti prehrane
 • Pospešitev fermentacije in izboljšanje agronomske vrednosti gnojevke.

_

PRAŠIČI

S pravilnim ravnanjem z živino, bioaktivatorji Eurovix omogočajo bistveno izboljšanje pomembnih vprašanj, kot je kakovost zraka, zmanjšanje neprijetnih vonjav in škodljivih plinov (npr. amoniaka), ki povzročajo draženje dihalnih organov in povzročajo nastanek bolezni dihal pri živalih.

Uporaba izdelkov Eurovix omogoča bolj zdravo okolje tako za operaterje kot tudi za živali:

 • Zmanjšanje sproščanja škodljivih plinov in vonjav
 • Optimalno ozračje in udobnejše okolje za živali in kmete, kar pomembno prispeva k preprečevanju dihalnih patologij in zmanjšanju poškodb pljuč opaznih pri zakolu, zmanjšanju pogostih kožnih bolezni in driske, ki je posledica neustrezne prehrane.
 • Izboljšanje indeksa izkoristka hrane in zmanjšanje uporabe zdravil
 • Stabilizacijo organske snovi, izboljšanje agronomske vrednosti gnojevke in zmanjšano izpiranje
 • Izboljšanje kakovosti živinskih gnojil, biološko optimalni material za izkoriščanje v bioplinarnah

_

OVCE

Z bioaktivatorji Eurovix je mogoče na najbolj pravilen način optimizirati rabo ovčje stelje. Naši izdelki so namreč zasnovani tako, da pomagajo zadrževati vlago, uravnavati koncentracijo amoniaka in izboljšujejo standarde kakovosti, kar skrajša čas ravnanja z odpadki.

Uporaba posebnih dopolnilnih krmil, ki jih proizvaja Eurovix, prav tako pomembno prispeva k izboljšanju učinkovitosti prehrane in zmanjšuje tveganje za prehransko drisko.

Izboljšanje standardov kakovosti v hlevu ustvarja pogoje za ustrezno preprečevanje pogostih bolezni mehurja in omogoča:

 • Zmanjšanje dejavnikov tveganja za patologij, nastalih zaradi stelje
 • Izboljšanje kakovosti zraka in zmanjšanje koncentracije amoniaka, kar prispeva k preprečevanju bolezni nog in drugih patologij
 • Poenostavitev postopkov dela v hlevu in omejitev stroškov
 • Izboljšanje učinkovitosti prehrane.

_

PERUTNINA

V perutninskih rejah brojlerjev in kokoši nesnic bioaktivatorji Eurovix omogočajo boljše ravnanje s hrano, steljo in iztrebki.

Izbira izdelkov Eurovix omogoča zmanjšanje vpliva reje na okolje z zmanjšanjem neprijetnih vonjav in nižanjem koncentracije amoniaka. Enostavnejše je tudi ravnanje z iztrebki in fekalijami.

Za našimi izdelki je mogoče doseči:

 • Mehkejše in udobnejše okolje. Zmanjšanje najpogostejših dejavnikov tveganja pri ravnanju z iztrebki
 • Zmanjšanje škodljivih plinov (amoniaka) za živali, kmeta in okolje
 • Manjšo prašnost in izboljšanje mikroklime
 • Optimalne pogoje za izboljšanje rasti in zmanjšanje smrtnosti
 • Zmanjšanje vpliva reje na okolje in izboljšanje agronomske vrednosti iztrebkov
 • Ustrezno tehnično podporo v primeru potrebe po posredovanjih in obveznostih do odgovornih javnih organov

_

KUNCI

Eurovix je zasnoval specifične bioaktivatorje za kunčje farme, ki spodbujajo dobro počutje živali in zaposlenih ter omogočajo nadzor nad emisijami z neprijetnih vonjav, sproščanjem škodljivih plinov in zaprašenostjo.

Manjša prisotnost razpadajočih organskih materialov naredi okolje bolj prijazno za življenje in manj privlačno za muhe in nadležne žuželke.

Uporaba naših izdelkov omogoča:

 • Zmanjšanje škodljivih plinov. Omejevanje sproščanja neprijetnih vonjav ter prisotnosti muh in žuželk
 • Koristi za živali v smislu rasti in zdravstvenega stanja.
 • Izboljšanje pogojev za zaposlene in živali
 • Boljše ravnanje z gnezdom
 • Hitrejša stabilizacija gnojevke (trdne in tekoče), kar zmanjšuje vpliv reje na okolje.
 • Ustrezno tehnično podporo v primeru potrebe po posredovanjih in obveznostih do odgovornih javnih organov

_

KONJI

Z bogatimi izkušnjami razvoja in aplikacije biotehnologij lahko Eurovix nudi inovativne rešitve za dobro počutje konj.

Kot žival, ki jo je evolucija izbrala za odprte in širne prostore, so konji v zaprtih prostorih izpostavljeni stresu in neugodnim okoljskim razmeram

Bioaktivatorji s svojim delovanjem v boksu ali hlevu, v katerem konj preživi večino svojega časa, izboljšajo splošno kakovost okolja in preprečujejo nastajanje amoniaka in škodljivih plinov. Na ta način pozitivno celovito vplivajo na dobro počutje živali in zmanjšujejo dejavnike stresa.

Uporaba naših izdelkov omogoča:

 • Zmanjšanje nastajanja snovi, ki privabljajo nadležne žuželke, in zadrževanje hlapov amoniaka
 • Izboljšanje kakovosti zraka in okolja ter omejevanje vlage
 • Zmanjšanje dejavnikov stresa pri živalih, kar prispeva k preprečevanju bolezni nog in dejavnikov stresa dihalnih organov
 • Poenostavitev postopkov in omejitev stroškov upravljanja

Želite izvedeti več? Obrnite se na naše strokovnjake

Kaj so bioaktivatorji?