Micropan Liquam Flow: новости от Eurovix

05 юли 2021 г.

Биоактиваторът за третиране на клетъчно отглеждани животни Micropan Liquam Flow е новият продукт в гамата на Eurovix.

И в този случай фирмената дейност по изследвания и развойна дейност доказа как може проактивно да се отговори на конкретни пазарни нужди.

Новият продукт се оказа идеален съюзник при управлението на оборския тор от животновъдните стопанства.
Подобрява условията за благополучие на животните и производителността на животновъдното стопанство, като освен това намалява въздействието му върху околната среда.

Do you want to learn more? Contact our experts

What are bioenahncers?