Micropan Liquam Flow: nov izdelek Eurovix

5. julij 2021

Bioaktivator za reševanje problematike mašenja rešetk v hlevih, Micropan Liquam Flow je najnovejši izdelek podjetja Eurovix.

Raziskave in razvoj podjetja so znova pokazale, kako se lahko proaktivno odzovejo na posebne potrebe trga.

Novi izdelek je zato odlično sredstvo za ravnanje z gnojevko.
Prispeva k izboljšanju pogojev za dobro počutje živali in produktivnosti reje z zmanjšanjem vpliva na okolje.

Do you want to learn more? Contact our experts

What are bioenahncers?