Sudjelovanje u obveznom osposobljavanju koje zahtijeva Sveučilište u Napulju

25. studenog 2020.

Kvaliteta Eurovixa dobila je važno priznanje Sveučilišta u Napulju: 25. studenog 2020. održali smo specijalistički seminar pod nazivom “Biotehnologije za sanaciju okoliša” za studente magisterija.

Do you want to learn more? Contact our experts

What are bioenahncers?